Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup a následný prodej kosmetiky MALU WILZ

Společnost Luczy s.r.o. je výhradním distributorem kosmetiky MALU WILZ pro Českou republiku a Slovensko. Kosmetika je prodávána pouze prostřednictvím spolupracujících kosmetických salónů a vizážistů, kteří jsou v textu dále označeni jako "Kupující". 

a) Dekorativní a pěstící kosmetika MALU WILZ, určená pro přímý prodej konečnému spotřebiteli, musí být skladována v čistém a suchém prostředí v uzavřených obalech. Kupující je povinen zajistit takový způsob manipulace se zbožím, aby nedošlo k poškození obalu a vzhledu výrobku. Kosmetika bude prezentována samostatně v uceleném sortimentu prodeje. 

b) K přímému prodeji konečnému spotřebiteli slouží pouze prodejní balení dekorativní a pěstící kosmetiky.

c) Testery slouží k propagaci kosmetiky v displeji a k praktickým ukázkám, prováděných profesionálem. V žádném případě nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli. Testery jsou vázány na odběr prodejních balení a distributor má právo odmítout poskytnutí testeru kupujícímu, který prodejní balení neodebírá.                                                                         

d) Kabinetní balení slouží ke kosmetickému ošetření v salonu. V žádném případě není určeno k následnému prodeji konečnému spotřebiteli.

e) Ošetření pěstící kosmetikou MALU WILZ mohou provádět pouze osoby s odpovídajícím vzděláním v oboru.

f)  Prodej a prezentace prostřednictvím  elektronických médií podléhá výslovnému, písemnému souhlasu  prodávajícího. Prodej produktů se zveřejněnými cenami prostřednictvím e-shopů není povolen.

g) Reklamu na veškeré prodávané zboží je oprávněn zajišťovat pouze prodávající, jedná-li se o reklamu prováděnou kupujícím v místě prodeje nebo v médiích, vyhrazuje si prodávající právo předem se vyjádřit k formě a obsahu takové reklamy. Kupující není oprávněn po prodávajícím požadovat úhradu reklamy, kterou sám, ze svého rozhodnutí provedl.

 

Obchodní podmínky nakupování prostřednictvím objednávkového systému

Společnost Luczy s.r.o. je výhradním distributorem kosmetiky MALU WILZ pro Českou republiku a Slovensko. Kosmetika je prodávána pouze prostřednictvím spolupracujících kosmetických salónů a vizážistů. 

Platnou registraci ke vstupu do objednávkového systému může získat pouze odběratel s platným IČ a živnostenským listem v souvisejícím oboru. S platnou registrací získává odběratel právo na nákup a následný prodej dekorativní a pěstící kosmetiky MALU WILZ určené pro prodej konečnému spotřebiteli, dále na nákup salonního balení pěstící kosmetiky MALU WILZ a testerů dekorativní kosmetiky MALU WILZ.  Objednávkový systém je určen pouze pro spolupracující profesionály v oborech kosmetika, vizáž, manikura, pedikura a v oborech s tímto úzce souvisejících. V případě, že odběratel neodebere po dobu delší než šest po sobě jdoucích měsíců žádné zboží, bude jeho registrace ukončena. 

K následnému přímému prodeji konečnému spotřebiteli slouží pouze prodejní balení dekorativní a pěstící kosmetiky.

Při prvním odběru zboží je podmínkou platba v hotovosti nebo dobírkou. Při následujících odběrech je možné, na základě dohody s prodávajícím, uhradit fakturu bankovním převodem se čtrnáctidenní splatností. V případě pozdní úhrady faktury bude následně prodáváno zboží pouze za hotové nebo na dobírku. Společnost Luczy s.r.o. je oprávněna účtovat odběrateli penále z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Poštovné a doběrečné je odběrateli účtováno  v případě, že faktura nepřesáhne 2.000,- Kč včetně DPH. Poštovné je účtováno ve výši 87,- Kč včetně DPH a doběrečné ve výši 36,- Kč včetně DPH.

Prodávající - společnost Luczy s.r.o. ručí za případné kvalitativní vady dodaného zboží a vyřizuje veškeré reklamace v souladu s platným právním řádem. Záruční doba na kvalitu zboží je uvedena na obalech jednotlivých produktů. Reklamované zboží musí být předáno zpět prodávajícímu k posouzení a bude při uznání reklamace buď nahrazeno stejným nebo dobropisováno. Kromě případů oprávněných reklamací není prodávající - společnost Luczy s.r.o. povinna zboží dodané odběrateli na základě jeho objednávky vyměňovat či brát zpět.    

Všechny obrázky, fotografie a texty jsou chráněny obchodní značkou a bez souhlasu distributora - společnosti Luczy s.r.o. nikdo není oprávněn je používat.

Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07